MST 3901297827 CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH LIÊNG NGUYỄN

3901297827
Ấp Tân Trung, Xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Kiêm Liêng
05/05/2020
05/05/2020
0838044455

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH LIÊNG NGUYỄN
Mã số thuế: 3901297827
Địa chỉ: Ấp Tân Trung, Xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiêm Liêng
Ngày cấp giấy phép: 05/05/2020
Điện thoại: 0838044455
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp mới cập nhật: