MST 0315380588 CÔNG TY TNHH HG GARMENT & SOURCING

0315380588
Millennium masteri, Tầng 3A, officetel số 43, 44, 45, 46, 13, Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Bích
09/11/2018
08/11/2018
02866838811

MST 0315380588 CÔNG TY TNHH HG GARMENT & SOURCING Địa chỉ Millennium masteri, Tầng 3A, officetel số 43, 44, 45, 46, 13, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp mới cập nhật: