Website https://masothuecongty.net được xây dựng nhằm cung cấp cho mọi người có một website tra cứu thông tin doanh nghiệp, tra cứu thông tin công ty, tra cứu mã số thuế chính xác, hiệu quả.

Dữ liệu trên website được cập nhật hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính, không có sự tham gia của con người. Do vậy, mọi thay đổi thủ công đều không thể thực hiện.

Các thông tin trên website sử dụng thông tin từ Tổng cục thuế và một số nguồn trên internet tại thời điểm cập nhật dữ liệu, do vậy tại thời điểm hiện tại thông tin thực có thể đã thay đổi. Vì thế, quý khách chỉ nên sử dụng thông tin trên đây để tham khảo. Chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào liên quan đến việc quý khách sử dụng thông tin được cung cấp tại website này!

Nếu cần góp ý, liên hệ hợp tác với mã số thuế công ty , quý khách vui lòng truy cập trang Liên hệ. Xin cảm ơn!