CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM NAM DƯƠNG Mã số thuế: 5400532777

5400532777
Phố Bãi Nai, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Nguyễn Thị Yến
06/04/2022
06/04/2022
0984897119

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM NAM DƯƠNG
Mã số thuế: 5400532777
Địa chỉ: Phố Bãi Nai, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến
Ngày cấp giấy phép: 06/04/2022
Điện thoại Hotline: 0984897119
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp mới cập nhật: