CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VICTORYCY Mã số thuế: 0109755802

0109755802
Số 8, Ngõ Dược, Đường Liên Hồng, Thôn Đông Lai, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
LÊ HỒNG TUYÊN
27/09/2021
27/09/2021
0901365866

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VICTORYCY
Tên giao dịch: VICTORYCY PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Mã số thuế: 0109755802
Địa chỉ: Số 8, Ngõ Dược, Đường Liên Hồng, Thôn Đông Lai, Xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: LÊ HỒNG TUYÊN
Ngày cấp giấy phép: 27/09/2021
Điện thoại: 0901365866

Doanh nghiệp mới cập nhật: