CÔNG TY SƠN GIẢ ĐÁ ĐƯỢC NGUYỄN 0902323924

0315199134
113 Tân chánh hiệp 18, Phường Tân Chánh Hiệp18, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Được
12/08/2021
12/08/2021
0901681939

CÔNG TY SƠN GIẢ ĐÁ ĐƯỢC NGUYỄN
Mã số thuế: 0315199134
Địa chỉ: 113 Tân chánh hiệp 18, Phường Tân Chánh Hiệp18, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Được
Ngày cấp giấy phép: 12/08/2021
Ngày hoạt động: 12/08/2021
Điện thoại: 0902323924
Điện thoại: 0901681939

Doanh nghiệp mới cập nhật: