CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CACBON Mã số thuế: 0109958030

0109958030
Xóm 2,Thôn Đông Cao, Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Nguyễn Đức Linh
06/04/2022
06/04/2022
0973798268

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CACBON
Tên giao dịch: CACBON INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0109958030
Địa chỉ: Xóm 2,Thôn Đông Cao, Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Linh
Ngày cấp giấy phép: 06/04/2022
Điện thoại trụ sở: 0973798268
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp mới cập nhật: