CÔNG TY CỔ PHẦN INDO Mã số thuế: 0316963487

0316963487
168 Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Văn Đình Sơn Cước
28/09/2021
28/09/2021
0914448468

CÔNG TY CỔ PHẦN INDO
Tên giao dịch: INDO CORPORATION
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0316963487
Địa chỉ: 168 Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Văn Đình Sơn Cước
Ngày cấp giấy phép: 28/09/2021
Điện thoại: 0914448468

Doanh nghiệp mới cập nhật: