CÔNG TY CỔ PHẦN DOKMA THIỆU CHÍNH Mã số thuế: 2802963591

2802963591
Khu Dọc Sen, Thôn Dân Quyền, Xã Thiệu Chính, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Nguyễn Đức Hùng; Nguyễn Thị Nguyệt Anh
28/09/2021
28/09/2021
0914929191

CÔNG TY CỔ PHẦN DOKMA THIỆU CHÍNH
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 2802963591
Địa chỉ: Khu Dọc Sen, Thôn Dân Quyền, Xã Thiệu Chính, Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hùng; Nguyễn Thị Nguyệt Anh
Ngày cấp giấy phép: 28/09/2021
Điện thoại: 0914929191

Doanh nghiệp mới cập nhật: