CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DUY CƯƠNG Mã số thuế: 0700855579

0700855579
Tổ dân phố Tam Giáp, Phường Duy Hải, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Nguyễn Văn Tuấn
21/09/2021
21/09/2021
0964388030

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ DUY CƯƠNG
Tên giao dịch: DUY CƯƠNG SECURITY SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0700855579
Địa chỉ: Tổ dân phố Tam Giáp, Phường Duy Hải, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày cấp giấy phép: 21/09/2021
Điện thoại: 0964388030

Doanh nghiệp mới cập nhật: