CÔNG TY CỔ PHẦN CLEAN ENERGY SOLUTION Mã số thuế: 0316963494

0316963494
34-36 Đường C, Cảnh Viên 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hà Hùng Dũng
28/09/2021
28/09/2021
02866819916

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEAN ENERGY SOLUTION
Tên giao dịch: CLEAN ENERGY SOLUTION JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0316963494
Địa chỉ: 34-36 Đường C, Cảnh Viên 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Hà Hùng Dũng
Ngày cấp giấy phép: 28/09/2021
Điện thoại 02866819916

Doanh nghiệp mới cập nhật: