CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO ID MST: 0316953658

0316953658
27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Khánh Duy
22/08/2021
22/08/2021
0399153169

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO ID
Tên giao dịch: BAMBOO ID JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0316953658
Địa chỉ: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Duy
Ngày cấp giấy phép: 22/08/2021
Ngày hoạt động: 22/08/2021
Điện thoại: 0399153169

Doanh nghiệp mới cập nhật: