3702865793 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP PHẾ LIỆU HỒNG KHẢI

3702865793
64/13/1A, Khu phố Tây B, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Nguyễn Xuân Hồng
30/03/2020
30/03/2020
Đang cập nhật

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 3702865793
Địa chỉ: 64/13/1A, Khu phố Tây B, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hồng
Ngày cấp giấy phép: 30/03/2020
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp mới cập nhật: