3702742135 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP PHÚC PHÁT ĐẠT

3702742135
Số 196K/2, Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Phạm Văn Hưng
11/02/2019
11/02/2019
Đang cập nhật

Mã số thuế 3702742135 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP PHÚC PHÁT ĐẠT
Trụ sở đăng ký kinh doanh: Số 196K/2, Khu Phố 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Giám đốc: Phạm Văn Hưng
Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, Kết cấu thép nhà thép từ thép tấm nhập khẩu- sx gia công kết cấu, công trình, gia công cơ khí, cấu kiện…

Doanh nghiệp mới cập nhật: