3702737833 CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

3702737833
Thửa đất số 1454, tờ bản đồ số 44, Tổ 5, Khu phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thị Thanh Hiền
21/01/2019
21/01/2019
Đang cập nhật

3702737833 CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN THỊ THANH HIỀN ĐC Thửa đất số 1454, tờ bản đồ số 44, Tổ 5, Khu phố Khánh Vân, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Doanh nghiệp mới cập nhật: