2301053626 CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH STEEL

2301053626
Cụm công nghiệp Mả ông, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Trần Thị Hương
02/10/2018
02/10/2018
Đang cập nhật

2301053626 CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH STEEL ĐC Cụm công nghiệp Mả ông, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Doanh nghiệp mới cập nhật: