2301052950 CÔNG TY TNHH HOÀNG PHONG STEEL

2301052950
Thửa đất số 102, tờ bản đồ số 32 cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Trần Đức Lộc
24/09/2018
24/09/2018
Đang cập nhật

2301052950 CÔNG TY TNHH HOÀNG PHONG STEEL Thửa đất số 102, tờ bản đồ số 32 cụm công nghiệp Châu Khê, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Doanh nghiệp mới cập nhật: