2301030146 CÔNG TY TNHH MINH TRÍ STEEL

2301030146
NR ông Nguyễn ích Chín, thôn Đông Xá, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Ích Chín
05/06/2018
05/06/2018
Đang cập nhật

2301030146 CÔNG TY TNHH MINH TRÍ STEEL

Doanh nghiệp mới cập nhật: