0401928638 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ INOX MIỀN TRUNG

0401928638
11 Vũ Miên, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Nguyễn Đình Luân
08/10/2018
08/10/2018
0989567222

0401928638 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ INOX MIỀN TRUNG Giám đốc Nguyễn Đình Luân Địa chỉ 11 Vũ Miên, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Doanh nghiệp mới cập nhật: