0315575192 CÔNG TY TNHH BẢO VỆ VÀ TƯ VẤN TRIOT

0315575192
36C/9, Đường số 16, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Trần Thanh Tấn
20/03/2019
20/03/2019
Đang cập nhật

Thông tin doanh nghiệp CÔNG TY TNHH BẢO VỆ VÀ TƯ VẤN TRIOT Mã số thuế
0315575192 Địa chỉ Số nhà 36C/9, Đường số 16, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực hoạt động: công ty bảo vệ, dịch vụ bảo vệ, tư vấn

Doanh nghiệp mới cập nhật: