0315483840 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐỨC NHÂN

0315483840
263/18 Nguyễn Đình Chiểu, Phuờng 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Quốc Quỳnh
16/01/2019
16/01/2019
Đang cập nhật

0315483840 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐỨC NHÂN Mã số thuế 0315483840 Địa chỉ:263/18 Nguyễn Đình Chiểu, Phuờng 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc Nguyễn Quốc Quỳnh
Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ bảo vệ tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An, HCM

Doanh nghiệp mới cập nhật: