0315342818 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI INOX KHÔNG GIAN VIỆT

0315342818
24 Liên Khu 10-11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thành Song
19/10/2018
19/10/2018
Đang cập nhật

0315342818 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI INOX KHÔNG GIAN VIỆT Giám đốc Nguyễn Thành Song Địa chỉ kinh doanh 24 Liên Khu 10-11, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp mới cập nhật: