0314909653 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ INOX ĐỨC HUY

0314909653
87 Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Hân
09/03/2018
09/03/2018
0909348839

0314909653 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ INOX ĐỨC HUY Địa chỉ 87 Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Hân Hotline 0909348839

Doanh nghiệp mới cập nhật: