0314626380 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY LẮP KẾT CẤU THÉP TT STEEL

0314626380
5C1 ấp 5, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Thị Bình
14/09/2017
14/09/2017
Đang cập nhật

Mã số thuế 0314626380 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY LẮP KẾT CẤU THÉP TT STEEL 5C1 ấp 5, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp mới cập nhật: