0109147265 CÔNG TY CỔ PHẦN SKY-GO

0109147265
Nhà số 10, ngõ 61, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Lê Quí Trường
08/04/2020
08/04/2020
0365148088

CÔNG TY CỔ PHẦN SKY-GO
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 0109147265
Địa chỉ: Nhà số 10, ngõ 61, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Lê Quí Trường
Ngày cấp giấy phép: 08/04/2020
Điện thoại: 0365148088
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp mới cập nhật: