0108659158 CÔNG TY TNHH LONGBO

0108659158
Khu hồ Dông Dắp, thôn Dược Thượng, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Zhao Chuan Hui
21/03/2019
21/03/2019
Đang cập nhật

MST 0108659158 CÔNG TY TNHH LONGBO Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0108659158 Địa chỉ: Khu hồ Dông Dắp, thôn Dược Thượng, Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Doanh nghiệp mới cập nhật: